Rəcm ayəsi var, Hz. Peyğəmbər kimləri rəcm etdirdi?

Sualın detalları
Rəcm ayəsi var, Hz. Peyğəmbər kimləri rəcm etdirdi? Zina edənə cəza vermək, rəhmət dini olan İslam ilə necə uyğun gələr?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Cavab 1:

 

Qurani Kərimin heç bir sözü ya da hərfi belə dəyişikliyə düşmədən bizə qədər gəldiyi mövzusunda İslam alimləri arasında görüş birliyi vardır.

 

 Hətta Quranın Surə və ayələrinin sayı və tərtibi də, eynilə əlimizdəki Müqəddəs kitablarda olduğu kimi vəhy ilə təsbit edilmişdir. Alimlərin çoxu, dəyişik hədis rəvayətlərini də göz qarşısında saxlayaraq bu fikiri mənimsəmiş və son işlər də bunu dəstəkləmişdir. Ayələrin Qurandakı mövcud tərtibindəki sıralamanın, vəhy ilə təsbit edildiyinə dair alimlər arasında hər hansı bir görüş ayrılığının olmadığı da deyilmişdir. (Bx. Suyuti, İtkan, I/76-83)

 

 Deyilə bilər ki, Quran ayələrinin, əlimizdəki Müqəddəs kitablarda olduğu kimi, var olan tərtibi, vəhy ilə təsbit edildiyinə dair, bütün ümmətin ittifaqı vardır.

 

 

Bilindiyi kimi, Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.), hər il Ramazan ayında, o günə qədər enmiş olan Quranı Hz. Cəbrayıl ilə qarşılıqlı olaraq oxuyardı. Son Ramazanda, bu qarşılıqlı oxuma, iki dəfə reallaşmışdır. Bakıllani, İbn Enbari kimi bir qisim alimlər, Hz. Peyğəmbər (s.ə.s.)ın bu oxuması, bu anda əlimizdəki mövcud tərtibə görə olub, ona təməl təşkil etdiyini söyləmişlər. (Bx. İbn Həcər, Fethu'l-Bari, IX/42.)

 "Şübhəsiz ki, Quranı biz endirdik və onu qoruyan da biz olacağıq" (Hicr, 15/9) tərcüməsindəki ayədə ifadə edildiyi üzrə, Quranın qorunması doğrudan Allahın hifz və inayətiylə təmin edilmişdir.

 Bu həqiqətə baxmayaraq, köhnə qaynaqlarda, bəzi ayələrin Qurana qoyulmadığını eyham edən bir qisim qəribə rəvayətlər söz mövzusu edilmişdir. Bunlardan biri sözdə Rəcim ayəsiylə əlaqədar olanıdır. Bu mövzuda iki rəvayət şəkli vardır.

 "İçinizdən kimsə, Quranın bütününü əlində tutuğunu söyləməsin:

- Rəvayətə görə, Hz. Aişə izah edir: "Rəcim ayəsi və böyüklərin on dəfə süd əmmələri mövzusunda ayə enmişdi. Bu ayə, çarpayımın altında bir səhifədə yazılı idi. Rəsulullah (s.ə.s.) vəfat edincə biz onunla məşğul olduq, o sıralarda bir heyvan (keçi) gəlib onu yeddi"(İbn Macə, Nikah, 36).

 

Qeyd: Bu şərhləri də oxumanızı tövsiyə edərik:

İbnu Abbas (r.ə.) izah edir: "Hz. Ömər (r.ə.)ı xütbə verərkən dinlədim. Belə demişdi:

"Allah Təala həzrətləri Məhəmməd (s.ə.s.)ı haqq (din ilə) göndərdi və Ona Kitabı endirdi. Bu endirilənlər arasında rəcm ayəsi də vardı! Biz bu ayəni oxuduq və əzbərlədik. Ayrıca, Rəsulullah (s.ə.s.) zina edənə rəcm cəzasını tətbiq etdi, ondan sonra da biz tətbiq etdik. Mən bu narahatlığı daşıyıram: Aradan uzun zaman keçincə, bəziləri çıxıb: "Biz Kitabullahda rəcm cəzasını görmürük deyib Allahın kitabında endirdiyi bir fərzi tərk edərək dəlalətə düşə biləcək.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 5.693 times
In order to make a comment, please login or register
OXŞAR SUALLAR