Sırasıyla Quranda adı çəkilən peyğəmbərlər hansılarıdır?

Sualın detalları
Sırasıyla Quranda adı çəkilən peyğəmbərlər hansılarıdır?
The Answer

Dear Brother / Sister,

Quranda Adları Keçən Peyğəmbərlər:

 

Həzrəti Adəm (ə.s.)dan Peyğəmbərimizə qədər bir rəvayətə görə 124 min, digər bir rəvayətə görə isə 224 min peyğəmbər gəlmişdir. Bunlardan ancaq 28 dənəsinin adları Qurani Kərimdə zikr edilmişdir. Qurani Kərimdə adları keçən və bilinmələri vacib olan Peyğəmbərlərin mübarək adları bunlardır:

 

1. Adəm.... 8. İsmayıl.... 15. Harun...... 22. Zəkəriyyə...

2. İdris...... 9. İshak.... 16. Davud..... 23. Yəhya.........

3. Nuh....... 10.Yakub... 17. Süleyman. 24. İsa............

4. Hud....... 11.Yusif.... 18. Yunus...... 25. Üzeyr*......

5. Saleh..... 12.Əyyub.... 19. İlyas...... 26. Loğman*....

6. İbrahim. 13.Şuayb... 20. Əlyasa.... 27. Zülkarneyn*

7. Lut........ 14.Musa..... 21. Zülkifl.... 28. Həzrəti Məhəmməd. (s.ə.s.)

 

* Bu üç mübarək şəxsə övliya deyənlər də vardır.

 

Quranda adı keçmədiyi halda peyğəmbər olaraq məşhur olanlar da bunlardır: Şit, Yuşa, Cərcis, Danyal

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 10.475 times
In order to make a comment, please login or register