Xeyirli bir övlad sahibi olmaq üçün hansı duanı oxumağımız lazımdır?

Sualın detalları
Xeyirli bir övlad sahibi olmaq üçün hansı duanı oxumağımız lazımdır?
The Answer

Dear Brother / Sister,

     Aşağıdakı ayələr dua məqamında oxunduqları vaxt, uşaq istəməyə və xeyirli bir varis istəməyə yarayır. Çünki Zəkəriyyə əleyhissəlam və digər peyğəmbərlər belə dua etmişdir. Bu baxımdan bizim də bu növ sıxıntımız olduğu zaman, bu ayələrlə dua etməyimiz mənfəətimizin gərəyidir.

     Qurani-Kərimin bu ayələrini yerindən original olaraq oxumaq daha yaxşı olar. Ancaq bunu bilməyənlər tərcüməsindən də dua edə bilər.

“Ey Rəbbimiz! Bizə gözümüzün aydınlığı olan zövcələr və övladlar bəxş et və bizi müttəqilərə imam et!” ..."(Furqan, 25/74.)

(Adəm) zövcəsini ağuşuna aldıqda o, yüngül bir yüklə yükləndi (hamilə oldu) və(bir müddət) onu (bətnində) gəzdirdi. (Zövcəsi) ağırlaşdığı zaman hər ikisi özlərinin Rəbbi olan Allaha: “Əgər bizə sağlam bir övlad versən, əlbəttə, şükür edənlərdən olarıq”(– deyə) dua etdilər. (Əraf ,7/189)

O dedi: “Ey Rəbbim! Mənə əməli salehlərdən olan (övlad) bəxş et!” (Saffət, 37/100)

Mən özümdən sonra gələn qohumlarımdan (dinə etinasız yanaşacaqlarından) qorxuram. Zövcəm də sonsuzdur. Mənə Öz tərəfindən eləbir övlad bəxş et ki, o həm mənə, həm dəYaqub nəslinə varis olsun. Ey Rəbbim! Elə et ki, o (Sənin) razılığını qazanmış olsun!” ( Məryəm, 19/5-6)

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 6.638 times
In order to make a comment, please login or register