Bilmədən işlənən günahlardan məsul olarıq? Yəni bir günahı bilərək edən biri ilə günah olduğunu bilmədən edən biri arasında fərq var?

The Details of the Question

Xalq arasında ""Heç bilənlə bilməyən bir olar?" deyə bir söz var. Bu halda bir günahı bilərək edən biri ilə günah olduğunu bilmədən edən biri arasında bir fərq var? Bilmədən edən daha az cəza alar; məsulluğu azalar?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Sualınızda, "Xalq arasında bir söz var." deyə ifadə etdiyiniz "Heç bilənlə bilməyən bir olarmı?" ifadəsinin əsli bir ayəyə əsaslanır:

"... De:" Heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? (Bundan) ancaq ağıl sahibləri düşünüb ibrət alarlar. "(Zumər, 39/9).

İnsanların etdiyi xeyirli əməlləri təhqiqi bir məlumat ilə etmələri halında alacaqları savab, təqlidi olaraq edilən bir əməldən daha çoxdur. Eyni şəkildə bilərək edilən bir günahın cəzası ilə günah olduğunu bilmədən edilən günahın cəzası da bir deyildir.

Bununla birlikdə insan öyrənilməsi gərəkli olan bir məlumatı laqeydliyindən ötəri öyrənməyib və bundan ötəri günaha batıbsa, məsulluğu çox da azalmayacaq ...

Günah işləməmək mümkün mü? Günaha girən adam necə davranmalıdır? Günah işləməmək üçün çox diqqət edirəm; bu də psixoloji olaraq təsir edir. İnsanın qüsursuz olması mümkün mü?

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 3.691 times
In order to make a comment, please login or register