Namusu qorumaq üçün adam öldürülə bilərmi?

The Details of the Question
Namusu qorumaq üçün adam öldürülə bilərmi?
The Answer

Dear Brother / Sister,

   Namusa hücum edən kimsəni ölüm bahasına da olsa qarşısını almaq fərzdir. Bir kişi bir qadına təcavüz etmək istəsə qadın da onu öldürməkdən başqa bir çarə ilə qurtulmaq imkanı tapa bilməsə (gücü çatdığı təqdirdə) hücum edəni öldürməsi fərzdir. Çünki hücum edənin arzusunu yerinə yetirməsinə imkan vermək haramdır, müdafiəni tərk etmək isə "imkan vermək" deməkdir və caiz deyildir. Eyni şəkildə bir qadına təcavüzə cəhd edən kimsəni görən bir başqa kimsəyə də (başka çarə yoxdursa) mütecavizi öldürmək farzdır.

   (əl-Muğni, c. VIII, s. 331; Nihayetü'l-muhtâc, c. VIII, s. 22. Qadının namusuna təcavüzü öldürmə bahasına da olsa əngəlləməsi fərz olduğu kimi, livata etmək istəyəni də eyni şəkildə əngəlləmək fərzdir, çünki livata (homoseksuallıq) üləmanın haram olduğunda ittifaq etdikləri çirkin bir əməldir. Cumhura görə bunu edən subay olsun, evli olsun rəcm edilərək öldürülür. Hədis-i Şərifdə "Lut qövmünün etdiyini edənləri tapınca faili də məf'ulu də öldürün" buyurulmuşdur. əl-Muğni, c. VII, s. 187.)

    İbn Teymiyyə görə arvadına təcavüz etmək istəyən kimsəni ər, başqa bir yolla aradan qaldırmaq imkanı olsa belə öldürə bilər. Mərhum belə deyir: "... bunun üçündür ki ər, arvadına təcavüz etmək istəyən kimsəni (təcavüzün qarşısnı almaq məqsədiylə) öldürə bilər. Başqa çarə olmadığı təqdirdə öldürə biləcəyi ittifaqla sabitdir. Başqa çarə olduğu təqdirdə belə öldürə biləcəyi isə qüvvətli olan görüştür. (İbn Teymiyyə, Məcmû'atü'l-fətâvâ, c. XV, s. 122. )

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 14.681 times
In order to make a comment, please login or register