Sərf və Nəhv nədir?

The Details of the Question
Dini yazılarda adları çəkilən Sərf və Nəhv elmləri haqda məlumat verin zəhmət olmasa.
The Answer

Dear Brother / Sister,

Bunlar ərəbcə qrammatikayla əlaqədar elmlərdir.
Hər dilin bir kitabı olduğu kimi ərəbcədə də qrammatika kitabı iki hissədən əmələ gəlir; biri sərf digəri nəhv.

Sərf: Bir dili meydana gətirən sözlərin dəyişməsindən, bir-birindən törəməsindən bəhs edən elm şöbəsi. Söz məlumatı. Söz şəkli məlumatı. Morfologiya. Tasrif növlərini, ad və hərəkət növlərini öyrədən elm.

Nəhv: Sözlərin bir-birinə rəbt, izafət və əməl etmələriylə əlaqədar olan qaidələri içinə alan elm. Nəhv elmi ilə Ərəbcə sözlərin yeri və üsulu bilinər, yəni cümlə təhlili edilər.

Suallarla İslam

Müəllif:
Suallarla İslam
Subject Categories:
Read 5.178 times
In order to make a comment, please login or register
OXŞAR SUALLAR
ƏN ƏSAS SUALLAR